Barion Pixel
+

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Web áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

Üzemeltető:

Zafír Egészség Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest,
Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1

info@egeszsegplusz.com

 

ÁSZF célja

A www.egeszsegplusz.com Általános Szerződési Feltételeit továbbiakban ÁSZF, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Web shop szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb, a Web shop szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Web shop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos Magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvény könyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Web shop szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az Eladó Web shop által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Akár új regisztrált felhasználóról, akár visszatérő felhasználóról van szó a megrendelés során, felhívjuk figyelmét az ÁSZF elolvasására, mert esetlegesen annak tartalma időközben módosulhatott. Jelen ÁSZF a kiadási DÁTUM napjától határozatlan ideig hatályos.

Az ÁSZF hatálya

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az Eladó Web áruháza az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az eladó Web áruházának ÁSZF-ei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó Web áruháza által nyújtott szolgáltatásokat a tribulus.hu biztosítja.

A létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül a fogyasztó eljuttatja az eladóhoz.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben vagy telefonon is visszaigazoljuk (max. 48 órán belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg Önhöz 48 órán belül, úgy Önnek mint fogyasztónak a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés-másolat nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.

A szerződés, web áruházban történő megrendelés esetén a rendelés visszaigazolásakor (megerősítés) jön létre, a teljesítés időpontja pedig web áruházban történt megrendelés esetén a termék vásárló által történő átvétele.

A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések bármikor hozzáférhetőek.

A “Kapcsolat” menüpontban jelezheti kifogását, esetleges panaszait, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése az interneten-kattintással- ráutaló magatartással valósul meg. Áruházunkban az elektronikus úton szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar. Tehát a szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelve is magyar. A termékoldalakon található termék leírások nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A feltüntetett vételár mindig Bruttó ár az Általános Forgalmi Adót (ÁFA-t) tartalmazza, és magyar forintban értendő.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a Web áruház valamely termékére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os, vagy “1” Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Az esetleges elírásokból, téves műszaki adatokból eredő károkért az eladó nem vállal felelősséget.

Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat: Távszerződés:

A szerződés tárgya a tribulus.hu oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

 

 A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a www.egeszsegplusz.com, mint Szolgáltató, valamint a megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: A Szállító köteles utánvéttel vagy kiszállítás útján a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz (ez nem az automata visszaigazolás, melyet rendelése feladásakor kap). Az eredeti számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a tribulus.hu nem iktatja.

Vételár :

Az áruházban megadott árak szállítási díj nélkül, továbbá az Általános Forgalmi Adóval növelt magyar forintban értendőek. A csomagolás környezetvédelmi termékdíja megfizetve.

Fizetési feltételek :

Utánvét: Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke, az eredeti készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza

Átutalás előre: A megrendelést követően kiállítjuk az átutalásos számlát, melynek másolatát a csomagban eljuttatjuk a megrendelőnek. Csak telefonos egyeztetés vagy a számla másolat e-mailben történő elküldése után utalja át az összeget (a megrendelési értesítő küldése nem tekinthető számlának). A számlán szereplő összeg bankszámlánkra történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedünk a termékek kiszállításáról.

Bankkártyás fizetés: „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Raktáron nem lévő termékek többségét 5-10 munkanapon belül teljesítjük, illetve hosszabb szállítási határidejű termékek kiszállításáról külön értesítjük. A megrendelés visszaigazolását az Ön által megadott e-mail címre elküldjük.

Szállítás :

Kérjük, hogy megrendeléskor olyan szállítási címet adjon meg, ahol a megadott időpontban folyamatosan biztosított a csomag átvételének lehetősége (8-17 óráig)! FONTOS!

Szállítási feltételek:

Web áruházunkban a megrendelt termékeket Ön akár 1-2 napon belül átveheti. Ez az idő a raktárkészlettől függően hosszabb is lehet, akár 5-10 munkanap. A megrendelést követő 24 órán belül telefonon jelentkezik munkatársunk ha szükséges, hogy egyeztesse az Ön megrendelését és a várható kiszállítás időpontját.

A megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld az Eladó web áruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az Eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a vásárlóhoz a megrendelésének visszaigazolása 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az Ön online megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mailben, vagy telefonon visszaigazoljuk.

Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy az “Kapcsolat” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Vásárlástól való elállás joga és a szavatosság :

Minden vevőnek, aki futárszolgálatos teljesítéssel veszi át megrendelését, indoklás nélküli elállási joga van, (ez a Törvényi előírás) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján.

Elállásra vonatkozó igényét előzetesen e-mailben,kell bejelentenie A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Nem gyakorolható az elállás joga:

amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.
amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
ha Ön olyan terméket rendel, amire az elállási jog nem vonatkozik, akkor a tribulus.hu erről minden esetben telefonon tájékoztatja Önt a rendelés leadása után 24 órán belül.
 

A szerződés megszűnésének lehetősége:

 

A vevő bármikor kérheti az eladó és a vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését, ezt az eladó tudomásul veszi. A vevő az eladó web áruházának használati lehetőségét biztosító vevő adatainak törlési igényét e-mailben illetve telefonon, az eladó Vevőszolgálatához történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az eladó maradéktalanul törli a web áruházból.

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával! További szép napot kívánunk Önnek.

Kapcsolat

  • 1097 Budapest, Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1.
  • +36 20 286 3061
  • zafiregeszsegplusz@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.